Szanowni Państwo

W myśl Kodeksu Pracy: Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, w związku z tym powstała firma Tompleks usługi BHP i P.POŻ, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej.

Głównym celem firmy Tompleks jest zapewnienie zdrowia i życia pracowników w obsługiwanych zakładach pracy, jak również nieustanny rozwój i jakość wykonywanych usług. Profesjonalne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz efektywność przeprowadzonych działań sprawia, że jesteśmy firmą godną zaufania dla naszych Klientów. Każdego Klienta, każde zadanie, każdy problem rozpatrujemy z osobna w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy zapewnieniu przestrzegania poufności danych.