BHP - Szkolenia

WSTĘPNE:

  • instruktaż ogólny dla wszystkich grup pracowników
  • instruktaż stanowiskowy (przeprowadza pracodawca lub przełożony)

OKRESOWE DLA:

  • pracowników administracyjno - biurowych - jest obowiązkowym szkoleniem dla każdego pracownika w terminie do 12 miesięcy od zatrudnienia, a następnie cyklicznie ponawianych co 5 lat. Przeznaczone dla osób których praca nie wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. To szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.
  • kadry inżynieryjno – technicznej - przeznaczone jest dla osób które rozpoczęły lub zaczynają pracę na tych stanowiskach w okresie do 6 miesięcy od zatrudnienia a szkolenie okresowe jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na tych stanowiskach w terminach co 5 lat.
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - wszystkich grup pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest szkoleniem obowiązkowym dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników posiadających odbyte szkolenie wstępne ogólne i szkolenie stanowiskowe w terminie do 12 miesięcy od szkolenia wstępnego. Jest cyklicznie ponawiane w terminie do 3 lat.
  • szkolenia w formie samokształcenia kierowanego - przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno – technicznych, pracowników administracyjno – biurowych.

Szkolenia mają formę kursów, seminariów, bądź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego. W trosce o czas Klienta przeprowadzający szkolenie dojeżdża do Państwa siedziby pozwalając zaoszczędzić cenny czas. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zgodnego z wymogami zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.