BHP - Wypadki

Aby uznać zdarzenie za wypadek przy pracy muszą być spełnione cztery warunki:
 • musi wystąpić zdarzenie nagłe czyli pojawiające się w sposób nieoczekiwany,
 • musi być wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • musi to być zdarzenie powodujące uraz cielesny, zgon lub uszczerbek na zdrowiu,
 • musi nastąpić w bezpośrednim związku z pracą i miejscem pracy.
Zgodnie z Kodeksem Pracy Rozdział VII a także Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zajmujemy się kompleksowo:
 • ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku,
 • sporządzeniem dokumentacji powypadkowej w tym:
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • przesłuchanie poszkodowanego,
  • przesłuchanie świadków,
  • dokumentacja lekarska,
  • karta statystyczna wypadku,
  • korespondencja z ZUS, GUS, PIP, Prokuratura.
 • prowadzeniem rejestrów dotyczących wypadków przy pracy,

Sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypadków w drodze do pracy i z pracy - ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Kartę wypadku, po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, sporządza się nie później niż w 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach - dla poszkodowanego i w dokumentacji powypadkowej.