P.POŻ - Szkolenia

Szkolenia obejmują część teoretyczną, projekcję filmową oraz część praktyczną, w której uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Kurs przeznaczony dla wszystkich grup zawodowych, w trakcie szkolenia pracownicy zapoznawani są z wytycznymi zakładowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zasad ewakuacji.

Czas trwania: 2h-4h

Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne certyfikaty