P.POŻ - Usługi

  • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • Opracowanie planów ewakuacyjnych,
  • Dobór i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych oraz odpowiednich instrukcji,
  • Wyposażanie obiektów w artykuły pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, znakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych,
  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej.